Второто Откровение на Селестинското Пророчество

Докато все повече от нас осмислят тези случайности, ще бъде създаден един напълно нов мироглед, който ще определи вселената като активна и свята.

Второто откровение ни помага да намерим по широкообхватна гледна точка към света и да разберем значимостта на историческите събития, случили се до момента.Едва сега започваме да осъзнаваме, че векове наред сме съществували, потънали в дълбок сън.Всеки, веднъж изживял „вселестински миг на озарение”, се отърсва от вкопчването в материалната сигурност и благополучие. Европейският ренесанс започва тогава, когато хората загубват доверие, че църковните служители могат достоверно да им представят духовната реалност. Тогава те предоставят на науката възможността да изследва обкръжаващия ни свят и да разкрие духовната .природа на човека. И учените са се заели да изследват силите, които съвсем доскоро се вярваше, че са движещи за нашата вселена.
Но загубата на доверие, предизвикана от провала на църковните служители, е създала дълбоко чувство за екзистенциална несигурност Какъв е истинският смисъл на човешкия живот? И ето че човекът е започнал да се опитва да преодолее чувството си за несигурност, като е пренасочил вниманието си към друга цел: материалния напредък. Ние сме решили да се устроим на тази земя, като подобрим материалните условия на своя живот - поне докато започнем да разбираме истината за духовната ситуация, в която се намираме.