Третото Откровение на Селестинското Пророчество

Осъзнаваме, че цялата материя около нас се състои от божествената енергия, която започваме да виждаме и да разбираме.

Постепенно започваме да установяваме, че вселената в която живеем, не е изцяло материална вселена а вселена на динамична енергия. Всичко съществуващо представлява поле на енергия, която можем да доловим и почувстваме интуитивно. Още повече че ние, хората, сме в състояние да проектираме своята енергия, като се съсредоточим в желаната посока (накъдето насочим вниманието си, нататък потича и енергията), оказвайки въздействие върху други енергийни системи и повишавайки степента, в която се случват съвпаденията в нашия живот.Със серия от окрития пръв Айнщайн поставя въпроса за предвидимостта на Нютоновата вселена, която представлява множество твърди тела които си взаимодействат по точно определен начин. Айнщайн обръща целия този възглед за света с главата надолу. Той показва, че материята не е в крайна сметка твърда. Тя представлява в действителност свита до голяма плътност и получила форма енергия. Всички открития на Айнщайн със същата сила трасформират старите възгледи за света. Времето не е постоянна величина, то е относително и зависи от масата и скоростта на даден обект. По-нататъшните изследвания в областта на физиката са довели до откриването на частици, които се явяват на две места едновременно или изчезват и се появяват отново на места.