Първото Откровение на Селестинското Пророчество

Откриваме, че живеем в един дълбоко мистериозен свят, в който изобилстват случайните съвпадения и срещи, които като че ли са предопределени.

В последните години в човешката култура се наблюдава духовно пробуждане-достатъчно голямо количество хора започват да гледат на своя живот като на духовно пътешествие, където нашият водач са мистичните случайности.Първото откровение се отнася до мистичните случайности които стават в живота на всеки от нас.Векове наред на тях се е гледало като на чисто стечение на обстоятелствата в, което не може да се открие никакъв смисъл.Лесно можем да разберем ,че това не е така, когато се обърнем назад към съдбовните обрати на нашето минало: как сме живели и сме се формирали в семейството, от което произхождаме, как хората са повлияли върху началните ни интереси и избора на образование и професия, какви пътища са се кръстосали, за да ни доведат до онова, които представляваме сега.